CONDICIONS DE RESERVA

Normés per a la Reserva de Bungalows i habitacions tipus A, B ,C i D:

En Hab.B es podrà allotjar fins a 1 persona més, prèvia notificació a la recepció del càmping, i mitjançant el pagament del suplement corresponent per persona i dia, segons les tarifes vigents en el càmping.

Pel que fa a les visites, hauran d’abonar el preu de visitant a la recepció.

El dia d’arribada es podrà disposar del bungalow i / o habitació a partir de les 16 h.

El dia de sortida haurà de deixar disponible el bungalow i / o habitació abans de les 12 h.

Les reserves es podran efectuar per correu electrònic, i comportaran l’enviament per part del client de la quantitat del 50% del total per cada bungalow i / o per cada habitació que es vulgui reservar, com a dipòsit a compte de la seva estada, i garantia de la seva reserva.

Aquest pagament es podrà fer: Mitjançant transferència bancària a favor de INTUCSA – CAMPING CADAQUES núm. de compte ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX – BIC o SWIFT CAIXESBBXXX – “La Caixa”.

Si cancel•la la seva reserva 1 mes abans, devolució del100%, si cancel•la 15 dies abans, devolució del 50%, l’import pagat a dipòsit serà reintegrat al client, descomptant 25 € com a despeses de tramitació de la reserva. . Qualsevol altra anul•lació es considerarà fora de termini.

La resta de l’import de l’estada s’abonarà el dia d’arribada. Així mateix el dia d’arribada s’abonarà un dipòsit-fiança de 100 € en efectiu pel possible deteriorament, trencament o neteja exhaustiva que s’haguessin de realitzar en el bungalow i / o habitació. Aquest dipòsit es retornarà el dia de sortida, un cop s’hagi revisat l’estat del bungalow i / o habitació i l’inventari del mateix.

L’incompliment de la totalitat d’una reserva pactada, és a dir amb data d’entrada i data de sortida assenyalades, obligarà al client al pagament del 40% de l’import dels dies que figuren en la reserva i que no s’hagin complert.

El Càmping Cadaqués es compromet a mantenir a disposició de les persones interessades, les reserves de bungalous i / o habitacions efectuades amb paga i senyal, durant els dies que cobreixi l’import de l’esmentada paga i senyal.

En els bungalows i / o habitacions no s’admetrà cap tipus d’animal domèstic, *excepte al D2-Sa Cova *Al bungalow D2 Sa Cova s’admet 1 gos adult de fins a un màxim de 15 kg. Abonant la tarifa vigent per a gossos.