AVÍS LEGAL

AVÍS SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL CÀMPING CADAQUÉS

Mitjançant aquest avís, INTUCSA (en endavant, el “Càmping”) informa als usuaris de la seva pàgina web www.campingcadaques.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Càmping les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i en el de sol·licitud d’informació. El Càmping es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques pròpies de la seva activitat.

Les Dades Personals seran tractades i incorporades als seus fitxers informatitzats dels que el Càmping n’és el titular i responsable, els quals estan degudament inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme en el departament d’Administració del Càmping, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Càmping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Càmping, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Càmping ofereix actualment i en el futur.

El Càmping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats, excepte en el cas que expressament ha determinat la llei en matèria de seguretat ciutadana. El Càmping ha adoptat un protocol de seguretat per a les dades de caràcter personal amb la implementació dels nivells legals de seguretat adequats per a la protecció de les Dades Personals.

Els usuaris podran exercir el seu dret d’accés en relació a les dades que estiguin en els nostres sistemes informàtics, dades que podrà cancel·lar, rectificar i oposar-se. Dret que podrà exercir contactant amb el Càmping a través del correu electrònic info@campingcadaques.com